2818 602 0917
خدمات پیش از اخذ ویزا
در این بخش گستره وسیعی از خدمات تحت پوشش قرار میگیرند که در ذیل به خلاصه ای از آنها اشاره شده است.

خدمات پیش از اخذ ویزا:

    مشاوره تلفنی و حضوری رایگان جهت بررسی شرایط متقاضی
    پیشنهاد بهترین ساب کلاس ویزا با توجه به شرایط و امتیازات متقاضی
    راهنمایی و مشاوره تخصصی در خصوص تکمیل مدارک و فرم های مورد نیاز
    تشکیل پرونده متقاضی دراداره ارزیابی مربوطه و اداره مهاجرت
    مطلع نمودن موکلین از آخرین تغییرات قوانین مهاجرت
    مکاتبه با سازمان های مرتبط (از جمله ادارات ارزیابی، دانشگاه های استرالیا و ...) در طول پروسه به نمایندگی از طرف موکل
    ارائه پکیج های آموزشی زبان انگلیسی به موکلین (شامل IELTS ، PTE و ...)
    راهنمایی و مشاوره تخصصی در خصوص آماده سازی CDR  مورد تایید اداره مهندسین استرالیا 

آدرس ارتباطی ما

آدرس : شیراز- چهارراه زند- خیابان سعدی- ساختمان ایران ماشین- ورودی جنب بانک سپه- طبقه 3

موبایل : 09175830962

ایمیل : info@dehbozorgi-law.com